Firma „MARLIN” Anna i Piotr Topczewscy Spółka Jawna od 2003 roku
prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa ryb.
Siedziba naszej firmy znajduje się w Grzybowie, przy ul. Szkolnej 44
(5 km od miasta portowego Kołobrzeg).
Dogodne położenie przetwórni zapewnia stały i bezproblemowy dostęp do świeżych ryb.
Współpracujemy również z gospodarstwami rybackimi
produkującymi słodkowodne ryby hodowlane.
Nasza przetwórnia jest nowoczesnym obiektem, w pełni dostosowanym do wymogów
sanitarnych i weterynaryjnych Unii Europejskiej.
Zakład wyposażony jest w niezbędne urządzenia, które umożliwiają prowadzenie
przetwórstwa wstępnego, marynowania, solenia, mrożenia oraz konfekcjonowania.
Posiadamy również mroźnię o pojemności 150 ton.
Produkcja odbywa się w oparciu o surowiec świeży i mrożony.
Świadczymy również innym firmom usługi przetwórstwa oraz usługi transportowe.

oferta

PRODUKCJA
Nasza firma zajmuje się obróbką wstępną ryb:
patroszeniem, ogławianiem, filetowaniem, marynowaniem, soleniem oraz mrożeniem.
Klientom oferujemy pełen asortyment świeżych, marynowanych, solonych i mrożonych
ryb bałtyckich i hodowlanych.
Przetwarzamy między innymi: szprotę, śledzia, flądrę, makrelę, pstrąga i karpia.USŁUGI PRZETWÓRSTWA
Polecamy również nasze usługi przetwórstwa, a w szczególności:

- patroszenie
- odgławianie
- filetowanie
- marynowanie
- solenie
- sortowanie
- konfekcjonowanie
- zamykanie w opakowaniu indywidualnym
- glazurowanie
- mrożenie (IQF, blok)
- składowanie chłodnicze


USŁUGI TRANSPORTOWE
Dzięki dobrze rozwiniętej logistyce, istnieje możliwość dostarczenia
zamówionego towaru do klienta.
Świadczymy również usługi transportowe na indywidualne zlecenia.


projekty unijne

Rok 2018


Firma „MARLIN” Anna i Piotr Topczewscy Spółka Jawna realizowała i realizuje projekty dofinansowane ze środków UE, szczególnie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Umożliwia to sprawny rozwój firmy, oparty na najbardziej nowoczesnych
rozwiązaniach technologicznych.

Obecnie przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację operacji pt.:
„Budowa stacji zalew, remont pomieszczeń przetwórstwa i zaplecza socjalnego
oraz zakup środków transportu, maszyn i urządzeń mających wpływ na oszczędzanie energii
i zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz poprawiające higienę, zdrowie
i warunki pracy, a także udoskonalające produkty poprzez innowacyjny proces technologiczny”.

Cel operacji:
Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Planowane efekty operacji:
Budowa urządzeń stacji zalew, remont pomieszczeń przetwórstwa i zaplecza socjalnego
oraz zakup środków transportu, maszyn i urządzeń mających wpływ na oszczędzanie energii
i pozwolą zmniejszyć negatywne oddziaływania na środowisko oraz poprawią higienę, zdrowie
i warunki pracy a także udoskonalą produkty poprzez innowacyjny proces technologiczny.

Wartość operacji:
3 052 511,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
1 072 565,25 zł


Rok 2020

Firma „MARLIN” Anna i Piotr Topczewscy Spółka Jawna skorzystała z dotacji
na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:
Wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi,
które wystąpiły w przedsiębiorstwie wskutek epidemii COVID-19.

Planowany efekt projektu:
Niezaprzestanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie
na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Wartość projektu:
232 329,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
232 329,75 zł


Rok 2022/2023

"Marlin" Anna i Piotr Topczewscy Spółka Jawna realizuje operację pt. „Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w celu rozszerzenia łańcucha dostaw oferowanych produktów” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji:
Celem operacji jest zwiększenie możliwości w zakresie dostaw produktów, przedsiębiorstwa "Marlin" Anna I Piotr Topczewscy Spółka Jawna poprzez zakup skrzyniopalet, wózka widłowego i samochodu dostawczego oraz utworzenie dwóch miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej i utrzymanie jednego miejsca pracy.

Planowany efekty:
Realizacja projektu umożliwi rozwój obszaru objętego LSR poprzez wykorzystanie lokalnych atutów tj. bliskość morza bałtyckiego oraz rybactwo. Realizowana operacja umożliwi poprawę sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa „MARLIN” Anna i Piotr Topczewscy Spółka Jawna poprzez zwiększenie możliwości dostaw surowca do obecnych oraz przyszłych odbiorców, wzrost przychodów oraz zysków przedsiębiorstwa.

Wartość operacji łącznie:
196 109,60 zł

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR):
67 761,15 zł

Publiczne środki krajowe (wkład krajowy):
11 957,85 zł

nasi partnerzy

PIRS
LISNER
GRAAL
SEKO
OPR Bałtyk
HERRING Toruń

certyfikaty

kontakt

"MARLIN" Anna i Piotr Topczewscy
Spółka Jawna
ul. Szkolna 44
78-132 Grzybowo
NIP 671-16-71-915

Anna Topczewska
właściciel - finanse
tel. +48 602 319 782
a.topczewska@marlin-ryby.pl

Piotr Topczewski
właściciel - zakupy i sprzedaż
tel. +48 602 701 429
p.topczewski@marlin-ryby.pl

Biuro

tel. +48 784 476 105
biuro@marlin-ryby.pl

Księgowość

tel. +48 606 956 872
ksiegowosc@marlin-ryby.pl
glownaksiegowa@marlin-ryby.pl

Kadry

tel. +48 513 768 677
kadry@marlin-ryby.pl

Produkcja

tel. +48 601 230 850
technolog@marlin-ryby.pl

Logistyka

tel. +48 728 757 438
logistyka@marlin-ryby.pl


formularz zapytaniamapa dojazdu


rezulak.com.pl

© dr 2020